1. Innevarme

Infravarme i lukkede panelovner sparer energi. Det er ikke luften som blir oppvarmet, men deg, gulv, vegger, tak, møbler og ting og tang rundt deg.

Den varmer slik sola gjør.
Det er de oppvarmede overflatene den treffer som avgir varme til rommet. På den måten blir klima bedre da det ikke blir karbonisert støv («brent støv») i lufta som det gjør i vanlige gjennomstrømnings panelovner.

Ja, infravarme panelovner er dyrere enn vanlige panelovner, men man tar det igjen i bedre innemiljø, sparte energikostnader og velvære.

Infravarme som oppvarming av bolig er mer vanlig i utlandet, men vil nå etter hvert komme for fullt etter at dette produktet blir mer kjent her hjemme og at energikostnadene øker.

Verified by MonsterInsights